Loại tinĐăng 1 ngàyĐăng 5 ngàyĐăng 10 ngàyĐăng 15 ngàyĐăng 30 ngàyĐẩy tin/lần
Tin thường2.000₫10.000₫16.000₫Tiết kiệm 4.000₫24.000₫Tiết kiệm 6.000₫44.000₫Tiết kiệm 16.000₫2.000₫
Tin VIP 35.000₫25.000₫45.000₫Tiết kiệm 5.000₫64.000₫Tiết kiệm 11.000₫112.000₫Tiết kiệm 38.000₫2.000₫
Tin VIP 210.000₫50.000₫90.000₫Tiết kiệm 10.000₫128.000₫Tiết kiệm 22.000₫225.000₫Tiết kiệm 75.000₫3.000₫
Tin VIP 120.000₫100.000₫180.000₫Tiết kiệm 20.000₫255.000₫Tiết kiệm 45.000₫450.000₫Tiết kiệm 150.000₫4.000₫
Tin VIP Đặc biệt40.000₫200.000₫360.000₫Tiết kiệm 40.000₫510.000₫Tiết kiệm 90.000₫900.000₫Tiết kiệm 300.000₫5.000₫
Chú thích và minh họa
Tin VIP Đặc biệt

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ

• Hiển thị ở trên tất cả các tin khác

• Ưu tiên duyệt nhanh

• Hiển thị nhiều ảnh

• Có nút gọi và hiển thị số điện thoại

• Huy hiệu nổi bật ở tiêu đề tin đăng

• Được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tin VIP 1

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM

• Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

• Hiển thị nhiều ảnh

• Ưu tiên duyệt nhanh

• Có nút gọi và hiển thị số điện thoại

Tin VIP 2

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG

• Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

Tin VIP 3

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH

• Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

Tin thường

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

• Hiển thị sau các tin VIP.

Lên trên