Chính sách bảo mật

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thuecanho123.com thu thập thông tin bao gồm: họ tên,  điện thoại, tên đăng nhập. Đây là các thông tin Thuecanho123.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản để Thuecanho123.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên và khách hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu;

-  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữLiên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-   Liên hệ giải quyết với khách hàng trong những trường hợp cần thiết

- Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Thuecanho123.com sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Thuecanho123.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan chứ năng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Thuecanho123.com.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

  • Chỉ admin sàn giao dịch  Thuecanho123.com mới được quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng. 
  • Hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép tiếp cận khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH LBKCORP

Địa chỉ : Le-04.07 Lexington Residence, số 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, Tp. Thủ Đức. 

Điện thoại: 0839.202.123 Email: thuecanho123@gmail.com 

f) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Các thành viên có một tài khoản bao gồm user và password để truy cập Thuecanho123.com. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp. Thành viên có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân trong tài khoản của mình.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Thuecanho123.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Thuecanho123.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Thuecanho123.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Thuecanho123.com.

Ban quản lý Thuecanho123.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, địa chỉ …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Thuecanho123.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân 

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Thuecanho123.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa  nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Thuecanho123.com cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Thuecanho123.com sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Thuecanho123.com tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thuecanho123.com, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: thuecanho123@gmail.com