Chương trình khuyến mãi Thuecanho123

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2023

* Áp dụng cho khách hàng gắn bó lâu năm.

* Thời gian áp dụng: 10/12 - 15/12/2023

Khách hàng nạp tiền từ 100.000 đồng đến dưới 500.000 đồngkhuyến mãi thêm 15% vào tài khoản đăng tin. 

Khách hàng nạp tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồngkhuyến mãi thêm 20% vào tài khoản đăng tin.

Khách hàng nạp từ 1.000.000 đồngkhuyến mãi thêm 30% vào tài khoản đăng tin. 

Có thể bạn quan tâm
Lên trên