Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231

1 đồng/thángMã tin: 180119963
1 m21 pn1 wcCập nhật: 26/03/2020

Thông tin chi tiết

Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn hộ của bạn 1231

___________________________________________

☎️ Liên hệ ()

Vị trí căn hộ

Đường số 3/2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh