Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư đầy đủ đơn giản

Hiện nay nhu cầu thuê căn hộ chung cư nguyên căn ngắn hạn hoặc dài hạn đang rất sôi động, sau khi người thuê và người cho thuê căn hộ chung cư đã thống nhất ý kiến cùng thỏa thuận thì cần phải sử dụng hợp đồng để xác thực pháp lý. Để giúp các bạn tiết kiệm được lượng lớn thời gian công sức Thuecanho123 đã biên soạn sẵn và bạn hoàn toàn có thể sử dụng tải miễn phí mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư 2022 đầy đủ đơn giản dưới đây.

Mục lục

Hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư chuẩn nhất mới nhất

Mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư 2022 đầy đủ đơn giản

Mẫu hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư 2022 đầy đủ đơn giản mà vẫn chặt chẽ được Thuecanho123 đúc kết kinh nghiệm nhiều năm trong quá trình cho thuê căn hộ chung cư nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhanh chóng hoàn thành công việc, hiệu quả cao. Cùng Thuecanho123 xem bản hợp đồng cho thuê căn hộ chung cư 2022 chuẩn nhất mới nhất dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

- Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005 và Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11;

- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;,

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên trong hợp đồng này.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2022, tại địa chỉ: .............................................................

BÊN CHO THUÊ CĂN HỘ ( sau đây gọi tắt là bên A):

Ông/Bà: .........................................................................................................................

Số CCCD, CMND: ..........................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................

Là chủ sở hữu hợp pháp cho thuê căn hộ số:..............tại chung cư: ................................

 BÊN THUÊ CĂN HỘ ( sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/Bà: ........................................................................................................................

Số CCCD, CMND: .........................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................

Điện thoại: ....................................................................................................................

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN HỘ THUÊ CHUNG CƯ

Bên B đồng ý thuê và bên A đồng ý cho thuê căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo thông tin cụ thể như sau:

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Căn hộ số: ....................................................................................................................

Tổng diện tích: ..............................................................................................................

Hiện trạng căn hộ gồm ( nếu có): ..................................................................................

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH THUÊ CĂN HỘ

Mục đích thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là để: .....................................

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ CĂN HỘ 

Thời hạn thuê: .....năm,  tính từ ngày  ...../......./20...... đến ngày ....../....…/20...........;

Hai bên có thể thỏa thuận để gia hạn hợp đồng thuê. Nếu bên B có nhu cầu gia hạn thì liên hệ thỏa thuận với bên A trước thời điểm kết thúc hợp đồng ít nhất 15 ngày.

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ CĂN HỘ

4.1 Tiền thuê căn hộ mỗi tháng là: .............. VNĐ (Bằng chữ:……………….................)

4.2 Tiền thuê nhà nêu trên sẽ cố định trong thời hạn thuê ( Điều 3)

4.3 Tiền thuê nhà hàng tháng nêu trên, không bao gồm các chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng như: Phí dịch vụ quản lý tòa nhà và các dịch vụ khác: Điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, internet. Những chi phí này do bên B sử dụng sẽ do bên B tự thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ theo đúng thời gian quy định dựa trên khối lượng tiêu thụ hàng tháng của bên B.

ĐIỀU 5: ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5.1 Đặt cọc: bên B đặt cọc cho bên A số tiền là:........ VNĐ (Bằng chữ: .......................)

Số tiền đặt cọc này sẽ được trả lại cho bên B sau khi hợp đồng: ..... năm kết thúc và khi bên B đã thanh toán hết các chi phí sử dụng dịch vụ (được nêu trong khoản 4.3 điều 4) cũng như chi phí bồi thường các hư hỏng, mất mát đối với căn hộ và thiết bị do mình gây ra nếu có.

5.2 Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản do hai bên thống nhất tại thời điểm thanh toán. Nếu thanh toán chuyển khoản, tiền thuê căn hộ sẽ được bên B thanh toán chuyển khoản gửi bên A trong thời gian từ ngày ....... đến ngày ........ mỗi tháng theo Ngân hàng:.....................Số tài khoản: ...............................................................................

5.3. Đồng tiền thanh toán: Thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ).

5.4 Ngay khi ký kết hợp đồng, bên B sẽ trả cho bên A .... tháng tiền thuê căn hộ và ..... tháng tiền đặt cọc tổng cộng: ..........................VNĐ(Bằng chữ: ……………………)

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

QUYỀN CỦA BÊN A

6.1. Nhận đầy đủ tiền đặt cọc và tiền thuê căn hộ từ bên B (như quy định trong điều 5) theo đúng thời hạn. Trước (05) ngày đầu của các kỳ thanh toán tiếp theo mà bên B chưa thanh toán thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

6.2. Yêu cầu bên B phải sửa chữa, bồi thường những thiệt hại do lỗi của bên B gây ra đối với căn hộ cho thuê nếu có.

6.3. Kiểm tra căn hộ trong thời hạn hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết thời gian kiểm tra căn hộ.

NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.4. Bàn giao căn hộ và thiết bị cho thuê, công tơ điện, nước của căn hộ cho thuê đúng ngày theo thỏa thuận.

6.5. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên B đối với căn hộ cho thuê trong suốt thời hạn hợp đồng và có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của bên B theo hợp đồng này ngay cả khi thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với căn hộ cho thuê. Ngoài ra trong trường hợp đó, bên A có nghĩa vụ bảo đảm rằng chủ sở hữu mới sẽ thay thế bên A và tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên A hình thành từ hợp đồng thuê này trong suốt thời gian sở hữu căn hộ cho thuê.

6.6. Cam kết rằng bên A có quyền sở hữu và quyền cho thuê hợp pháp đối với căn hộ cho thuê đồng thời đảm bảo căn hộ cho thuê không có tranh chấp.

6.7. Hoàn trả lại tiền đặt cọc cho bên B khi hợp đồng thuê căn hộ chấm dứt nếu bên B không vi phạm điều khoản nào theo hợp đồng này và sau khi trừ đi các khoản chi phí sử dụng dịch vụ của bên B (theo khoản 4.3 điều 4).

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Được toàn quyền sử dụng căn hộ nêu trên theo đúng mục đích nêu tại điều 2.

7.2. Được nhận lại số tiền đặt cọc khi hợp đồng thuê căn hộ chấm dứt nếu bên B không đơn phương phá vỡ hợp đồng. Bên B sẽ nhận được số tiền này sau khi bên A đã khấu trừ các khoản chi phí sử dụng dịch vụ của bên B, cũng như chi phí bồi thường các hỏng hóc mất mát đối với căn hộ và thiết bị do bên B gây ra nếu có trong suốt thời gian thuê căn hộ.

NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.3. Sử dụng căn hộ đúng mục đích. Khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A. Không được tự ý sửa chữa khi chưa có ý kiến đồng ý của bên cho thuê.

7.4. Chịu trách nhiệm về đồ đạc cá nhân của mình và căn hộ. Các hư hỏng nhỏ trong căn hộ như: cháy bóng điện, tắc vệ sinh, vỡ kính… Bên B có trách nhiệm kịp thời thông báo với Ban quản lý căn hộ để thuê người sửa chữa, với chi phí do bên B thanh  toán, cũng như chi phí bồi thường các hỏng hóc mất mát và thiết bị đối với căn hộ (được Chủ đầu tư trang bị từ đầu) do bên B gây ra nếu có trong suốt thời hạn thuê.

7.5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung và an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tòa nhà. Không được sử dụng các chất, vật liệu dễ cháy, nổ hoặc các nguy cơ khác ảnh hưởng tới khu vực xung quanh nơi cư trú. Thực hiện các qui định của Ban quản lý toà nhà.

7.6. Đảm bảo có quyền công dân, không bị truy nã hay đang thụ án.

7.7. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê căn nhà, hay từng phần của căn nhà cho người khác thuê lại, hoặc sử dụng cho bất cứ một mục đích nào khác.

7.8. Trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà cho bên A. Thanh toán đầy đủ tiền điện, tiền nước, phí dịch vụ.v..v… (trong mục 4.3 điều 4) đúng hạn theo quy định chung của Ban quản lý và Nhà nước.

7.9. Khi hợp đồng kết thúc, phải giao lại nguyên trạng căn nhà cho bên A trong tình trạng tương xứng với thời gian sử dụng (chấp nhận những hao mòn thông thường do thời gian sử dụng và hao mòn do điều kiện tự nhiên). Nếu bên B gây ra những hư hỏng đối với căn hộ, thì bên B phải bồi thường kinh phí tương ứng cho bên A.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Việc chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ mà không phải bồi thường được thực hiện trong các trường hợp sau:

  • Hợp đồng hết thời hạn giá trị theo điều 3 của hợp đồng này;
  • Căn hộ bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Do các trường hợp bất khả kháng khác bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh… dẫn dến bên B không thể tiếp tục ở tại căn hộ nêu trên;
  • Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn.

8.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên A phải thông báo trước cho bên B ít nhất là 30 ngày đồng thời trả lại số tiền bên B đã đặt cọc và bồi thường số tiền tương đương số tiền đặt cọc cho bên B.

8.3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên B phải thông báo trước cho bên A ít nhất là 30 ngày đồng thời bên B sẽ không được bên A trả lại tiền đặt cọc. Bên B có trách nhiệm trả các chi phí sử dụng dịch vụ (được nêu trong khoản 4.3 điều 4) cũng như chi phí bồi thường các hư hỏng, mất mát đối với căn hộ và thiết bị do mình gây ra nếu có.

8.4. Trước khi kết thúc hợp đồng, bên B có trách nhiệm thanh toán hết các chi phí (nêu ở mục 4.3 điều 4).

8.5. Một (01) tháng trước khi hợp đồng hết hạn, bên B thông báo cho bên A bằng văn bản hoặc điện thoại về việc chấm dứt hợp đồng. Nếu bên B muốn tiếp tục thuê thì hai bên sẽ cùng bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng và giá thuê nhà. bên B sẽ được ưu tiên gia hạn.

8.6. Bên A hoặc bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, và không phải bồi thường cho bên còn lại, trong trường hợp bên kia vi phạm các điều khoản hợp đồng.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Tuân thủ đầy đủ các điều khoản nêu trên.

9.2. Trường hợp có tranh chấp thì cả hai bên phải bàn bạc tìm biện pháp giải quyết. Nếu không tìm ra được sự thống nhất thì sẽ kiện lên tòa án dân sự.

9.3. Biên bản bàn giao trang thiết bị là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

9.4. Nội dung của hợp đồng này đã được hai bên hiểu rõ. Hai bên đồng ý với tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng này và tự nguyện ký kết.

Hợp đồng được lập thành 02 ( hai) bản, mỗi bản có cùng nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ  01 ( một) bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

 Bên A                                         Bên B

( Ký ghi rõ họ tên)                       ( Ký ghi rõ họ tên)

 

Tại đây tải miễn phí:

Hợp đồng thuê căn hộ chung cư 2021 đầy đủ đơn giản

Nếu là người mới đi thuê chung cư hoặc bạn chưa nắm rõ quy trình thuê căn hộ chung cư thì nên tham khảo kỹ thêm kinh nghiệm thuê căn hộ chung cư để giảm thiểu rủi ro, tránh gặp điều đáng tiếc về sau. Ngoài ra bạn có thể xem thêm tin tức cho thuê căn hộ chung cư uy tín giá rẻ tại https://thuecanho123.com

Kinh nghiệm thuê căn hộ chung cư quý báu giúp giảm rủi ro- Thuecanho123

Chúc bạn tìm được nơi cho thuê căn hộ chung cư giá rẻ chính chủ uy tín.

Thuecanho123.com   

Có thể bạn quan tâm
Lên trên