Hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ mẫu mới nhất 2023

Khi thuê căn hộ ngoài một bản hợp đồng thuê căn hộ mà chắc chắn bạn phải ký kết thì còn một bản hợp đồng khác mà nó cũng quan trọng không kém. Đó được xem như là một sự chắc chắn giao kèo thuê căn hộ giữa người thuê và chủ cho thuê trước khi tiến tới bước ký hợp đồng thuê lâu dài. Vậy hợp đồng đặt cọc đó như thế nào và có những thông tin gì có thể tìm mẫu hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ đó ở đâu. Thuecanho123 đã có ngay bản hợp đồng đó ngay phía dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo và tải về sử dụng miễn phí.

Mục lục

Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ mới nhất 2023

Ký hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ chung cư
Ký hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ chung cư

Là một địa chỉ chuyên về cho thuê căn hộ, mẫu hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ dưới đây được Thuecanho123 đúc kết và cho ra một bản hợp đồng tuy đơn giản nhưng đầy đủ. Cùng tham khảo ngay dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ

 • Căn cứ theo quy định của bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được ban hành năm 2015
 • Căn cứ theo quy định Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được ban hành năm 2015
 • Căn cứ theo các văn bản pháp luật có liên quan khác
 • Căn cứ theo những thỏa thuận của các bên trong hợp đồng

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20...., tại địa chỉ ..............................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ CĂN HỘ CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A):

Họ và tên: ............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................

Số CCCD/CMND: ........................................... Cấp tại: ......................................................

Số điện thoại liên hệ: ..........................................................................................................

BÊN NGƯỜI THUÊ CĂN HỘ (Gọi tắt là bên B):

Họ và tên: ............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................

Số CCCD/CMND: ........................................... Cấp tại: ......................................................

Số điện thoại liên hệ: ..........................................................................................................

Sau khi đã trao đổi và thống nhất về những thỏa thuận hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ chung cư với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1.1 Mục đích thuê căn hộ: ...................................................................................................

1.2 Mục đích đặt cọc: Đảm bảo thực hiện kế kết hợp đồng thuê căn hộ được diễn ra vào ngày ....../......./20......

1.3 Hợp đồng đặt cọc này có thời hạn từ ngày ...../......./20..... đến ngày ....../....…/20.......

ĐIỀU 2: TIỀN ĐẶT CỌC

2.1: Hôm nay, ….…/………/...… Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là:……………….................VNĐ (Bằng chữ: ……………………...........…....…...…………)

ĐIỀU 3 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1: Tiền mặt, sau khi nhận được tiền cọc bên A phải có nhiệm vụ ghi rõ nội dung "đã nhận đủ .................... tiền cọc" vào phía bên dưới của hợp đồng

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

4.1 Đối với bên B

 • Giao tiền đặt cọc cho bên A theo đúng thỏa thuận.
 • Tính tới thời điểm kết thúc hợp đồng như trên ĐIỀU 1 (...../…../…..) mà bên B không chủ động liên hệ để ký kết hợp đồng thuê căn hộ đồng nghĩa với việc bên B không muốn thuê căn hộ nữa và sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc. Trừ trường hợp chính đáng được bên A chấp nhận.
 • Nếu trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng, bên B thay đổi ý định không muốn thuê căn nữa thì phải mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho bên A.
 • Bên B sẽ được quyền nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho bên A khi hợp đồng thuê căn hộ chung cư giữa hai bên được ký kết, địa điểm nhận tiền cọc ngay tại văn phòng công chứng hợp đồng. Nếu có trường hợp phát sinh khác về tiền cọc sẽ được ghi rõ tại hợp đồng thuê căn hộ chung cư.

4.2 Đối với bên A

 • Bên A sẽ được nhận số tiền đặt cọc theo quy định của ĐIỀU 2 trong hợp đồng.
 • Bên A sẽ được quyền sở hữu và sử dụng số tiền đặt cọc nếu bên B thay đổi không thuê căn hộ nữa trong thời gian hiệu lực của hợp đồng và không chủ động ký kết hợp đồng thuê căn hộ khi đến ngày hết hạn của hợp đồng đặt cọc (...../….../.…..)
 • Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng theo quy định tại ĐIỀU 1, nếu bên A thay đổi ý kiến không cho bên B thuê căn hộ sẽ phải trao trả lại toàn bộ số tiền cọc đã nhận từ bên B và bồi thường thêm cho bên B một khoản là 100% số tiền đặt cọc được quy định.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hợp đồng này được ký kết hoàn toàn tự nguyện, cả hai bên đều phải cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Nếu có những tranh chấp xảy ra hai bên phải cùng nhau giải quyết trên nguyên tắc hòa giải, nếu không thể giải quyết theo phương án hòa giải, bên A hoặc bên B có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật. Bên thua sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện.
 • Hợp đồng có hiệu lực trong khoản thời gian quy định tại ĐIỀU 1 và phải có chữ ký của hai bên, hợp đồng được chia làm hai bản như nhau về nội dung và giá trị, bên A và bên B mỗi bên giữ một bản

 Bên A                                                         Bên B

 ( Ký ghi rõ họ tên và số tiền cọc đã nhận)            ( Ký ghi rõ họ tên)               

Tải mẫu hợp đồng miễn phí ngay tại đây: Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ mới nhất 2023

Thuê căn hộ có thực sự cần hợp đồng đặt cọc hay không?

Đây là một trong những câu hỏi được khá nhiều người đặt ra khi thuê căn hộ, nhiều người cho rằng khi thuê căn hộ có hợp đồng thuê bên trong đã có những điều khoản về tiền cọc rồi thì cần gì hợp đồng cọc này nữa và nhiều người đã có một thắc mắc là hợp đồng thuê căn hộ này có thực sự cần hay không. Và câu trả lời mà Thuecanho123 xin khẳng định là cần thiết vì những lý do sau:

1. Tránh tình trạng lừa đảo mà không có bằng chứng

Với việc mà nhu cầu thuê căn hộ tăng lên hiện nay và giá thuê căn hộ là không hề nhỏ, rất nhiều kẻ lừa đảo đã lợi dụng điều này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thuê, điển hình nhất là chúng sẽ đưa những người đi thuê đến một căn hộ mà bọn chúng đã chuẩn bị trước (có thể là chúng đã thuê lại của người khác) những căn hộ này thường sẽ rất đẹp và có tiện ích cực cũng như nội thất cực kỳ xịn sò, sau khi đã đưa người thuê vào bẫy, chúng sẽ yêu cầu người thuê đưa tiền cọc cho chúng và thường là sẽ không có một hợp đồng nào cả, sau khi gom đủ tiền chúng sẽ biến mất và khi người thuê đến ngày đến ở tại căn hộ thì mới vỡ lẽ là mình bị lừa và đi báo cơ quan chức năng, tuy là có bắt được chúng nhưng không có hợp đồng để chứng minh, rất khó để làm việc để lấy lại khoản tiền đã mất.

Tránh tình trạn bị lừa tiền cọc khi thuê căn hộ
Tránh tình trạn bị lừa tiền cọc khi thuê căn hộ

2. Đảm bảo quyền và lợi ích của người thuê và chủ căn hộ cho thuê

Điều tiếp theo mà hợp đồng đặt cọc cực kỳ quan trọng là nó giúp bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên, về phía người thuê nó chứng minh là người chủ căn hộ cho thuê đã nhận tiền của họ và chỉ có người giao tiền cọc rồi mới có quyền thuê căn hộ đó, chủ căn hộ không thể cho một người nào khác thuê trong thời gian có hiệu lực trong hợp đồng. Ngoài ra hợp đồng này còn bảo vệ quyền lợi cho cả những chủ căn hộ, có hợp đồng này họ sẽ có quyền lợi của mình nếu người thuê vi phạm những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, tránh tình trạng vã không đáng có xảy ra.

Ký hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ để bảo vệ quyền và lợi ích cho hai bên
Ký hợp đồng đặt cọc thuê căn hộ để bảo vệ quyền và lợi ích cho hai bên

Tại Thuecanho123 chúng tôi là một địa chỉ chuyên về những căn hộ cho thuê với đầy đủ những loại hình cũng như giá cả, diện tích và ở nhiều vị trí khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một căn hộ ưng ý nhất với mình tại website của chúng tôi. Truy cập vào https://thuecanho123.com ngay khi bạn muốn tìm thuê cho mình một căn hộ tốt nhất.

Bạn có thể xem và tải mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư đơn giản nhất TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm
Lên trên