Hiểu nhanh thời hạn sử dụng căn hộ chung cư ở Việt Nam

11/09/2021

 Nếu bạn đang sở hữu căn hộ chung cư và đang thắc mắc về thời gian sử dụng. 5 phút sau khi tham khảo bài viết này sẽ giúp bạn hiểu nhanh thời hạn sử dụng căn hộ chung cư ở Việt Nam.

Mục lục

Quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư ở Việt Nam là bao nhiêu năm

 Mục đích của quy định về thời hạn sử dụng căn hộ chung cư nhằm tránh gây lãng phí, cân bằng quỹ đất đai khi nhu cầu sử dụng không còn và được quy định niên hạn bởi 4 cấp độ công trình bằng Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể dễ hiểu như sau:

- Công trình đặc biệt và các căn hộ chung cư có sổ hồng được giám định chất lượng cấp 1 có thời hạn sử dụng sẽ lên đến trên 100 năm;

- Công trình căn hộ chung cư có sổ hồng được giám định chất lượng cấp 2 có thời hạn sử dụng từ 50 - 100 năm;

- Công trình căn hộ chung cư có sổ hồng được giám định chất lượng cấp 3 có thời hạn sử dụng 20 - 50 năm;

- Công trình căn hộ chung cư có sổ hồng được giám định chất lượng cấp 4 có thời hạn sử dụng dưới 20 năm.

Quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư ở Việt Nam là bao nhiêu năm
Quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư ở Việt Nam là bao nhiêu năm

 Thời hạn sử dụng căn hộ chung cư sẽ được dựa vào cấp độ để quy định niên hạn, vậy cách xác định cấp độ căn hộ chung cư như thế nào, hãy cùng Thuecanho123 tìm hiểu ngay phía dưới.

Cách xác định cấp độ căn hộ chung cư tại Việt Nam

 Việc xác định cấp độ căn hộ chung cư tại Việt Nam dựa vào kết cấu thiết kế số tầng của căn hộ chung cư, đơn giản như sau:

- Căn hộ chung cư cao trên 20 tầng được xác định là cấp 1;

- Căn hộ chung cư cao từ 8 - 20 tầng được xác định là cấp 2;

- Căn hộ chung cư cao từ 2 - 7 tầng được xác định là cấp 3;

- Căn hộ chung cư cao 1 tầng có kết cấu tối giản được xác định là cấp 4.

Cách xác định cấp độ căn hộ chung cư tại Việt Nam
Cách xác định cấp độ căn hộ chung cư tại Việt Nam

 Một câu hỏi mọi người thường thắc mắc, khi chủ sở hữu hết thời hạn sử dụng căn hộ chung cư thì có gia hạn được không?

Quy trình gia hạn căn hộ chung cư khi hết thời hạn sử dụng

 Như các tài sản sử dụng khác khi căn hộ hết thời hạn sử dụng dựa vào cấp độ phân hạng ở trên, thì cũng là lúc chung cư cần được giám định bảo dưỡng trước lúc gia hạn để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống. Cụ thể sổ hồng căn hộ chung cư hết hạn sẽ có 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Chung cư còn bảo đảm an toàn;

Cư dân được tiếp tục sử dụng nhà ở căn hộ theo thời hạn được ghi trong kết quả, sau khi cơ quan có thẩm quyền giám định chất lượng chung cư vẫn còn đảm bảo an toàn.

- Trường hợp 2: Chung cư không đảm bảo an toàn.

 Sau khi kiểm định chất lượng, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết quả kiểm định. Nếu chung cư không đảm bảo an toàn, chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cải tạo xây dựng lại hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác.

Quy trình gia hạn căn hộ chung cư khi hết thời hạn sử dụng
Quy trình gia hạn căn hộ chung cư khi hết thời hạn sử dụng

 Thời gian sử dụng đất để xây chung cư được xác định theo thời hạn dự án ( không ấn định thời gian nhưng thường phổ biến là 50 năm), khi hết thời hạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xem xét gia hạn ( thời gian gia hạn không quá thời hạn xác định theo dự án).

 Hiện nay, có nhiều dự án thường quảng cáo căn hộ chung cư hình thức thời hạn sở hữu vĩnh viễn cho người Việt Nam thay vì sở hữu lâu dài, và đối với người nước ngoài thời hạn là 50 năm. Mục đích thu hút khách hàng bằng cách tạo sự khác biệt so với các dự án, thực tế không có loại hình sở hữu nhà ở căn hộ chung cư vĩnh viễn ( sở hữu không có thời gian quy định), sẽ chỉ có hình thức thời hạn sở hữu lâu dài ( sở hữu có thời gian quy định).

Ví dụ: The River Thủ Thiêm là dự án căn hộ chung cư ở Hồ Chí Minh, có niên hạn 50 năm, thì lúc gia hạn thời gian sử dụng sẽ chỉ nhỏ hoặc bằng 50 năm không vượt quá thời gian này.

 Thời hạn giao đất của Nhà nước cho chủ đầu tư để triển khai dự án quy định là 50 năm, mục đích của quy định này nhằm tránh gây lãng phí quỹ đất khi chủ đầu tư được giao đất quá lâu mà không chịu triển khai dự án.

Thế nào là căn hộ chung cư hết hạn sử dụng cần cải tạo xây dựng lại

 Căn hộ chung cư hết hạn sử dụng cần cải tạo xây dựng lại, được xác nhận qua chất lượng công trình đã bị sụt lún, nứt, nghiêng và nhiều hiện tượng bất thường khác gây nguy hiểm tùy theo cấp độ do cơ quan có thẩm quyền giám định.

Thế nào là căn hộ chung cư hết hạn sử dụng cần cải tạo xây dựng lại
Thế nào là căn hộ chung cư hết hạn sử dụng cần cải tạo xây dựng lại

 Khi nhà ở chung cư thuộc trường hợp phá dỡ, cần được cải tạo xây dựng lại thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hỗ trợ cho chủ sở hữu chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán chi phí để người dân tái định cư tìm nơi ở thuê căn hộ chung cư khác.

 Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của chủ sở hữu trong thời gian bảo trì xây dựng lại dự án. Nếu muốn hiểu cụ thể hơn về những quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu căn hộ trong thời gian chung cư được cải tạo xây dựng lại, bạn có thể tham khảo chi tiết bên dưới.

Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu căn hộ trong thời gian chung cư được cải tạo xây dựng lại

Quyền lợi của chủ sở hữu

 Theo Điều 13 trong Nghị định 101/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, chủ sở hữu có nhà ở là căn hộ chung cư được cải tạo xây dựng lại sẽ có 5 quyền lợi:

1. Quyền lợi được tham gia bầu chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn đầu tư, để cải tạo xây dựng lại nhà ở chung cư;

2. Quyền lợi được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư và những nội dung quy định tại Điều 14 của Nghị định này;

3. Quyền lợi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với nhà ở đã được bố trí tái định cư;

4. Quyền lợi được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;

5. Quyền lợi được đề nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi chủ đầu tư dự án và bồi thường thiệt hại, trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung và tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư cải tạo xây dựng lại của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và phê duyệt. Đồng thời việc thay đổi chủ đầu tư trên, phải được thông qua Hội nghị nhà chung cư và báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận.

Trách nhiệm của chủ sở hữu

 Bên cạnh đó, cũng ở Điều 13 trong Nghị định 101/2015/NĐ-CP, chủ sở hữu có nhà ở là căn hộ chung cư đang cải tạo xây dựng lại sẽ có 3 trách nhiệm này:

1. Trách nhiệm chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

2. Trách nhiệm tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng triển khai dự án theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Kết luận:

 Trên đây là những thông tin về thời hạn sử dụng căn hộ chung cư quy định tại Việt Nam, mà Thuecanho123 đã tổng hợp và nghiên cứu ngắn gọn để bạn dễ hiểu nhất. Hy vọng qua bài viết hữu ích này, đã giúp bạn có thể nắm rõ và thực hiện đúng theo luật hiện hành.

Cảm ơn bạn đọc !!!

Thuecanho123.com

Có thể bạn quan tâm